Giỏ hàng

Công nghệ livestream

Với cuộc cách mạng 4.0 và sự phát triển của các mạng xã hội đã giúp cho công tác truyền thông trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hướng dẫn dạy nghề... được thuận tiện, tiết giảm chi phí. Chay Tuệ Giác cũng nỗ lực để cập nhật với xu thế của dòng chảy thời đại, nỗ lực gieo duyên và hộ trì với việc thực hiện livestream các sự kiện.

Rất mong được chia sẻ, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho các nhóm thanh niên tình nguyện với các phương thức:

- Tham gia đào tạo online bằng việc vận hành trên thực tế tại các khóa tu.

- Hướng dẫn online.

- Tham gia đội tình nguyện viên các sự kiện.Giỏ hàng Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top