Giỏ hàng

Khóa thiền đặc biệt 2 ngày (9-10/3/2019) tại Chay Tuệ Giác

Khóa thiền hai ngày 9,10/3/2019 tại Nhà hàng Chay Tuệ Giác.

Giảng sư dẫn thiền: SƯ THƯ

Địa điểm: 15 Trần Quang Diệu -Đống Đa -Hà Nội.

Website: chaytuegiac.com

Email:tuegiacchay@gmail.com

Giỏ hàng Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Linkedin Top